Kalkulator cen pakietów szkolnych

Oblicz
Twoja cena: 00,00 zł
Cena na ucznia: 00,00 zł
Złóż zamówienie
Oferta dla szkół

Jeśli chcesz zapytać o rabat dla swojej szkoły, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail pakiety@gwo.pl lub pod numerem telefonu 58 764 61 61.

Skąd wziąć środki na zakup dodatkowych pomocy edukacyjnych?

Wprowadzona przez MEN dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wywołała wiele pytań i wątpliwości dotyczących sposobu finansowania zakupu multimediów GWO.

Możemy wskazać cztery źródła finansowania najczęściej wybierane przez nauczycieli i dyrektorów, którzy już zamówili nasze programy poza dotacją.

  • Rodzice uczniów poszczególnych klas – mają oni prawnie zagwarantowany wpływ na jakość nauczania swoich dzieci i mogą kupić multimedia samodzielnie lub przekazać szkole fundusze na ten cel (zgodnie z wytycznymi MEN musi to być jednak dobrowolna decyzja rodziców).
  • Rada rodziców – może ona gromadzić środki finansowe, które wykorzysta do wsparcia działalności statutowej szkoły. Za zebrane pieniądze ma prawo kupić multimedia.
  • Budżet szkoły – szkoła może wydać na zakup multimediów pieniądze przeznaczone na przykład na pomoce naukowe, rozwój kół zainteresowań lub szkolenia związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym.
  • Dotacje oświatowe i środki unijne – szkoła może korzystać z dofinansowania zakupu multimediów w ramach różnych projektów wspierających innowacyjne metody nauczania.
Oferta dla firm

Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie. W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt pod adresem e-mail
e-wspolpraca@gwo.pl lub pod numerem telefonu 58 764 62 13.