Skontaktuj się z nami

Nasze telefony są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Oferta multimedialna i pomoc techniczna dla szkół
tel. 58 764 61 61

Oferta multimedialna dla firm
tel. 58 764 62 13
 
faks 58 764 61 35
Izabela Misiuk
Specjalista ds. obsługi szkół
Lena Bułakowska
Specjalista ds. obsługi klienta
Patrycja Szewczyk
Specjalista ds. marketingu
Katarzyna Czarnecka
Koordynator promocji multimediów

Napisz do nas

Wypełnij formularz kontaktowy i kliknij przycisk „Wyślij”. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Administratorem danych osobowych jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadano pytanie. Dane mogą być również przetwarzane w tym czasie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające GWO narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych lub świadczące usługi doradcze. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.